Pågående arbete Arkivet

2023-03-03

Pågående arbete Arkivet

Arbetet med att gå över alla badrum på Arkivet fortskrider. Vi har avklarat första våningen Hus C. Linus som är hantverkaren på plats sätter upp lappar på den våning och det hus som kommer få besök framöver.

Nybygget