Området

Området

Även om det mesta som ska byggas ligger på gården eller på vinden kommer en stor del av trottoarerna och gatan kring nationens hus att behöva användas av bygget under tiden produktionen pågår.

Värt att notera är att området som det visas på denna sida ibland kan vara lite mindre, eftersom det beror på vilken typ av arbeten som pågår.

Det som för tillfället är byggarbetsplats kommer alltid att vara avspärrat med byggstaket.

Stora Tomegatan
Från och till kan Stora Tomegatan behöva stängas av. Detta gäller främst när kranen på innergården ska monteras upp och forslas bort, men även vid vissa större leveranser. Dock har vi genom att ändra till kran på innergården och inte på Stora Tomegatan kunnat undvika att helt stänga av gatan flera månader i sträck.

Agardhsgatan
Både gatans norra och södra sida kommer att behöva användas som omlastning och upplag, vilket kan göra det svårt att passera stundtals, främst med bil.

Lunds nation kommer att ha tillfällig sophantering på Agardhsgatans norra sida, liksom grannfastigheterna som inte kommer att kunna tömma sopor via nationens gård under tiden bygget pågår.