Hyresfrågor

Så sätts hyran

Hyran för varje enskild bostad bestäms av en hyresmodell som tagits fram och utvecklats över tid. Modellen bygger till stor del på lundastudenternas generella värderingar av sitt boende. Studenternas värderingar förändras över tid och modellen ses över med jämna mellanrum. Senast detta skedde var 2020 då en omarbetad hyresmodell lanserades. Denna modell fasas in succesivt och leder i många fall till hyresjusteringar. De flesta tas dock ut först i samband med byte av hyresgäst. Gamla hyresgäster har kvar den gamla hyran, nya får istället den nya hyran. Innan alla bostäder fått nya hyresgäster kan likvärdiga bostäder därför ha olika hyra.

 

Försenad hyresbetalning

Det är väldigt viktigt att betala hyran i tid. Hyran ska betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Upprepade förseningar kan få stora konsekvenser så som uppsagt hyreskontrakt.  

Vi skickar inte ut några betalningspåminnelser till de som inte betalat hyran i tid. Vår samarbetspartner Profina skickar ut ett inkassokrav. Kostnaden för detta uppgår till 180 kronor plus ränta och tas ut av hyresgästen direkt. Om hyresgästen inte betalar inkassokravet flyttas ärendet till Kronofogdemyndigheten och de informerar även de sociala myndigheterna. För Kronofogdens arbete debiteras hyresgästen ytterligare avgifter, vilka på samma sätt som kostnaden för inkassoavgiften, regleras i lag.

Obetalda hyror eller upprepade förseningar leder till att hyresavtalet blir uppsagt.

 

Anstånd

Vet du med dig att du någon enstaka gång kommer få problem med att betala din hyra i tid, bör du i god tid ta kontakt med oss för att ansöka om anstånd.

Detta gör du genom att skicka ett mail till ekonomi@lundsnation.se Ditt ärende kommer lyftas i husstyrelsen för beslut (har du sedan tidigare missat att betala hyran i tid kommer anstånd ej beviljas) Du kan ansöka om anstånd i två veckor eller att lägga upp en betalningsplan för en månadshyra du kommer missa. Vi debiterar 180 kr för ett anstånd som tas ut på nästkommande faktura.