Nybygget

Projektet Nybygget

Det är nu mer än 60 år sedan Lunds nation i sin nuvarande form stod färdigt och de första studenterna kunde flytta in efter invigningen år 1959. Några år senare, 1967, byggdes nationen till med det som snart kom att kallas just ”nya huset”.

Behovet av billiga, bra och ändamålsenliga bostäder för studenter har inte blivit mindre med åren – snarare tvärtom. Lund som studentstad har vuxit rejält sedan 60-talet och det har också nationen som under mer än 20 års tid utrett vilka möjligheter som finns att skapa fler studentbostäder genom att bygga på gården och inreda vinden. Och nu är det snart dags igen!

Sedan bygglovet beviljades förra året har planeringen pågått för att i en första etapp påbörja bygget av ett nytt gårdshus och därefter inreda bostäder på det som idag är kallvind i ”nya huset”.

Vi tycker naturligtvis att det är mycket roligt att kunna skapa fler, centrala studentbostäder i vår stad, men är samtidigt väl medvetna om att byggarbeten i en tät innerstad är påfrestande för grannar och närboende.

Det är vår och vår byggentreprenörs avsikt att försöka störa så lite som möjligt, även om vi förstår att frustration kan uppstå. Därför har vi satt samman denna sajt, som vi har för avsikt att uppdatera i takt med att bygget fortskrider.

För Lunds nation,

Stefan Sveningsson, Inspektor

Information

Huset

Lunds nations byggarbeten kommer att ske i två etapper där det mesta av byggarbetena kommer att försiggå inne på gården, för att sedan successivt flyttas mot vinden i nya huset.

Området

Även om det mesta som ska byggas ligger på gården eller på vinden kommer en stor del av trottoarerna och gatan kring nationens hus att behöva användas av bygget under tiden produktionen pågår.

Källaren

Det mesta av byggverksamheten kommer att pågå på gården och utomhus, men trots detta kommer källaren i både gamla och nya huset att påverkas en hel del.

Tidplan

Lunds nation har tillsammans med byggentreprenören upprättat en grov huvudtidplan för arbetet.

Aktuellt

Bygget fortskrider, snart är takstolarna på

2023-03-03

Bygget rullar på. Husboende har haft en "för taklagsfest" eller husfest. Byggarna har snart takstollarna på plats för att kunna ha en egen taklagsfest.

Pågående arbete Arkivet

2023-03-03

Arbetet med att gå över alla badrum på Arkivet fortskrider. Vi har avklarat första våningen Hus C. Linus som är hantverkaren på plats sätter upp lappar på den våning och det hus som kommer få besök framöver.

Bygginfo 8 April

2022-04-08

Våren närmar sig och arbetet går framåt.

Fler nyheter 

Bilder

Fler bilder