Huset

Huset

Lunds nations byggarbeten kommer att ske i två etapper där det mesta av byggarbetena kommer att försiggå inne på gården, för att sedan successivt flyttas mot vinden i nya huset. Etapperna visas översiktligt nedan.

Etapp A
Först ut är ombyggnad av nationshusets gård, som i sin helhet kommer att byggas om.

Avsikten är att bereda plats för ett nytt gårdshus som kommer att innehålla studentbostäder. Det kommer inte finnas några gemensamhets- eller festlokaler i gårdshuset.

Utöver att bygga själva huset kommer hela gården att grävas upp, delvis för att skapa en gradäng ner mot nationens källarlokal i nya huset, men också för att det befintliga parkeringsgaragets tak behöver nytt tätskikt.

Samtidigt kommer även befintligt miljöhus att ersättas med ett nytt och något större sådant. Det plank som ramar in nationens gård kommer att ersättas med en tegelmur.

Avslutningsvis kan man också nämna att en ny hiss och trappa anordnas för att förbättra brandutrymningsmöjligheterna för nya huset.

Etapp B
Först när etapp A är klar kommer etapp B att påbörjas, vilket innebär att vindsvåningen på det som idag är nya huset kommer att inredas med nya studentbostäder.

I denna etapp kommer även en del av de studentbostäder som vetter ut mot Stora Tomegatan i väster att förstoras genom bostadsvolymer som byggs ut på det som idag är takterrasser/balkonger.