Felanmälan

Felanmälan

Behöver du anmäla ett fel gör du det via Hogia.se, som hjälper oss att hålla koll på att alla anmälningar följs upp och avslutas. Att göra en felanmälan är enkelt.

Logga in på Hogia

I panelen uppe till vänster finns två flikar: Mina avier och Mina ärenden. Välj Mina ärenden.

Skapa felanmälan

Påbörja en ny anmälan genom att klicka på den ståa blå knappen – Skapa ärenden – som du ser mitt på skärmen.

Ange fastighet

Om det exempelvis gäller ett problem emd torktumlaren eller annat föremål i de allmänna ytorna väljer du Fastigheten överst i menyn. Gäller det istället ditt element eller annat i din privata lägenhet väljer du istället Privat lägenhet. 

Beskriv problemet

Redogör för ditt problem i den ruta som är döpt till Beskrivning. Bifoga gärna bilder på problemet.

Skicka

Klicka på Skicka och invänta återkoppling från vaktmästaren. 

Vid akuta ärenden – såsom totalstopp i avloppet, nyckel eller lås som inte fungerar eller skador som kan vara varliga för dig eller andra – ber vi dig istället att kontakta husförmännen på hus@lundsnation.se.