Källaren

Det mesta av byggverksamheten kommer att pågå på gården och utomhus, men trots detta kommer källaren i både gamla och nya huset att påverkas en hel del.

Orsaken till detta är både att man måste koppla in allt från el till vatten och data från gamla huset men också att byggentreprenören behöver utrymme för materialhantering, personalrum och kontorsarbetsplats. Därför kommer delar av källaren inte att vara tillgänglig för boende under tiden för bygget, där följande är viktigast att känna till:

Playground
På vardagar kommer Playground att användas som lunch-, fika-, och pausrum för byggentreprenören. Däremot kommer lokalen att städas och lämnas över till studentverksamhet alla helger. Generellt gäller att nationen har tillgång till Playground från ca 17:00 fredagar till 06:00 på måndagar.

Parkeringsgaraget, skyddsrummet och bastu/duschar
Samtliga dessa utrymmen kommer att vara helt avstängda och disponeras av entreprenören under byggtiden.
Korridorer och allmänna ytor.
I alla korridorer och allmänna ytor måste studenter och byggarbetare samsas om utrymmet så vi ber alla att visa hänsyn och ha förståelse för varandra.