Bygginfo 10 januari

2022-01-10

Bygginfo 10 januari

Efter ett uppehåll i bygget med att skapa nya studentbostäder på vår gård återupptar vi nu arbetet på innergården.

Under hösten har vi planerat om logistik och genomförande för att minska behov av gatumark under byggproduktionen och framför allt minska störningarna kring och avstängningarna av både Stora Tomegatan och Agardsgatan. Även om projektet fortfarande stundtals kommer blockera gatorna, kommer det nu enbart vara under kortare perioder och inte veckor i stöten. Vi hoppas nu kunna fullfölja projektet utan vidare avbrott.

Förmiddagen den 14 januari kommer därmed Agardsgatan vara avstängd för att lyfta in en större grävmaskin på gården. Därefter kommer schaktarbeten för att förbereda för källare och grundläggning återupptas med start den 17 januari.

Grävarbeten kommer fortgå fram till april, då planen är att gjuta den nya grunden. Därefter kommer det nya huset stegvis resa sig ur marken.

 

Nybygget