2022-12-01

2022-12-01

Bygginfo december

Julen närmar sig och vi är äntligen en bra bit upp ur marken.

Nationens bygge rullar vidare.

Det har varit en händelserik vår, sommar och höst inom fastighetssverige. Skenande byggpriser, ännu mer skenande räntor, hög inflation och en allmän oro på marknaden. Själva bygget är när vi går in i december månad 2022 ca 9 veckor försenat i kalendertid men inte i använd tid. Vad betyder detta? Källaren varit mer utmanande än vi hade beräknat, men vi har haft färre personer på plats då de bara sprungit i vägen för varandra. Detta gör att vi trots försening i dagar ändå ligger på den beräknade budgeten. Planen är att vi ska ha ett tätt hus någonstans i mars månad 2023 och den planerade inflyttningen i december 2023 är inte hotad.